Dom Wczasów Dziecięcych w Jarnołtówku | Od nas wszędzie jest daleko
Wyszukiwarka

O nas

Dom Wczasów Dziecięcych zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty przeznaczony jest do okresowego pobytu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, wymagających wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej, wychowujących się w trudnych warunkach rodzinnych, z terenów ekologicznie zagrożonych, z rodzin dysfunkcyjnych. Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Powered by Quick.Cms | Design projektgraficzny.com
Na górę